Σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλου του κλιμακοστασίου της πολυκατοικίας και όλων των πλατύσκαλων από το υπόγειο έως την ταράτσα.

Καθαρισμός όλων των επιφανειών της εισόδου της πολυκατοικίας (Δάπεδα, εξώπορτα πολυκατοικίας, καθρέπτες και τζάμια, τυχόν έπιπλα εισόδου)

Καθαρισμός των κάγκελων και των κουπαστών του κλιμακοστασίου της πολυκατοικίας.

Καθαρισμός όλων των επιφανειών του ασανσέρ (θάλαμος ανελκυστήρα, δάπεδα, καθρέπτης, μπουτόν, θύρες).

Καθαρισμός υπογείου ή εξωτερικού γκαράζ πολυκατοικίας (σκούπισμα ή και πλύσιμο με λάστιχο)

Καθαρισμός υπογείων διαδρόμων πολυκατοικίας.

Καθαρισμός πυλωτής πολυκατοικίας (σκούπισμα και πλύσιμο με λάστιχο και στη συνέχεια απομάκρυνση των νερών)

Καθαρισμός πεζοδρομίου πολυκατοικίας (σκούπισμα και πλύσιμο με λάστιχο)

Καθαρισμός ακάλυπτου χώρου πολυκατοικίας ( σκούπισμα και πλύσιμο με λάστιχο)

Καθαρισμός χώρων μηχανοστασίου – λεβητοστασίου πολυκατοικίας.

Καθαρισμός στα κουτιά της ΔΕΗ, στα γραμματοκιβώτια και στα κουδούνια της πολυκατοικίας.

Έλεγχος υψηλών σημείων, ξεαραχνιάσματα εσωτερικά και εξωτερικά της πολυκατοικίας.

Καθαρισμός στα σοβατεπί της πολυκατοικίας.

Καθαρισμός τζαμιών του κλιμακοστασίου της πολυκατοικίας, εσωτερικά και εξωτερικά,  μηνιαίως.

Καθαρισμός περβαζιών, σιδηροδρόμων, μπουτόν και διακοπτών. Καθαρισμός της ταράτσας ετησίως.